Gratis frakt på ordrar över 530 kr ! +44 7928081718

Avbokningsregler

Köpare har rätt att avbeställa ordern inom 2 veckor utan att ange några specifika skäl till det.

Ångerrätten upphör att gälla efter två veckor från och med den dag då köparen eller en tredje part som anges av köparen, men annan än transportören, förvärvar materialbeställning av beställda varor.

För att utöva din rätt, kontakta oss bara på:

Umtr Group Ltd.

Top Branch Partners, Charwell House, 16 Wilsom Road, Alton

GU34 2PP Hampshire

E-post: umtrgroup@gmail.com

och informera oss om ditt beslut att annullera kontraket genom en detaljerad förklaring till varför man önskar det (t.ex. via mail, fax eller e-post). Du kan också använda det bifogade standardavdragsformuläret, även om det inte är obligatoriskt.

Konsekvenser vid uppsägning

Vid uppsägning av denna kontrakt, alla mottagna betalningar, inkl. fraktkostnader (med undantag för extrakostnader som följer av valet av en annan typ av leverans än den som erbjuds av oss – billigare standardleverans), måste ersättas omedelbart och inom 14 dagar från den dag då kunden mottar information om uttag. Ersättningen kommer att göras till samma betalningsmetod som du användes initialt för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen indikeras. Avgifter debiteras ej för ersättningen.

Näringsidkaren kan hålla inne med ersättningen tills hen tagit emot varan eller tills kunden lämnat in bevis på att hen skickat tillbaka varan.

Varorna måste skickas tillbaka eller överlämnas omedelbart till näringsidkaren,  och inom 14 dagar från dagen avbokningsbegäran för ordern mottagits. Tidsfristen uppfylls endast om varorna skickas tillbaka inom 14 dagar.

Konsumenten kommer att debiteras för de direkta kostnaderna för returen av varorna .

Avsluta avbokningen

************************************************** **************************************************

7 Annuleringsformulär

Nedan följer ett exemple på ett standardavdragsformulär

(Om du vill annullera ordern, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till oss.)

Till:

C & M UMTR GROUP

TILREP-10210

Kreuzeckstr. 4

D-86504 Merching

eller att:

UMTR GRUPPE

Spitalbergweg 20 / Eg

Klagenfurt Am Wörthersee

A-9020 Kärnten

Jag / vi (*) meddelar härmed att jag / vi * annullerar min / vårt (*) order av följande varor (*) / tillhandahållande av följande tjänst (*)

_____________________________________________________

Beställd på (*) / mottagen den (*)

__________________

Namn på konsumenten (erna)

_____________________________________________________

Fysisk (a) Adress (er) för konsumenten

_____________________________________________________

Underskrift av konsument (er) (endast för kommunikation på papper)

__________________

Datum

__________________

(*) ersätt informationen med din specifika order.