Gratis frakt på ordrar över 530 kr ! +44 7928081718
CBD användning och dosering

ANVÄNDNING OCH DOSERING AV CBD FÖR MÄNNISKOR OCH DJUR

ANVÄNDNING AV CBD:

CBD är en abbreviation för cannabidiolsyra, vilket är ett verksamt ämne från hampan och används frekvent idag som alternativt till traditionella behandlingsmetoder. Om du tror att CBD är en form av ämne som man blir hög av så kan vi omgående säga att du har helt fel. CBD och THC är två olika typer av aktiva substanser i hampan. CBD har ett brett utbud av appliceringar där fler och fler människor med olika hälsoproblem och sjukdomar vänder sig till just CBD. Ämnet har dock inte bara en lugnande effekt på organismen utan även en medicinskt beprövad helande effekt.

Det kan lindra vissa typer av åkommor som exempelvis: acne, diabetes, fibromyalgi, stress, cancer, sömnlöshet, kroniska sjukdomar, allergier, astma, reumatism, artrit, nervsystemet, multipel skleros för att nämna några.

Förutom medicinska studioer som påvisar att CBD har en positiv inverkan på hälsan och därmed stödjer CBDs effektivitet så har man även data från olika användare som rapporterat att substanser fungerar väl, men vilka dock ännu inte har vetenskapligt bevisats. Just därför är CBD för närvarande inte godkänd som ett läkemedel i allmänna former. Intag av CBD orsakar vanligtvis små biverkningar men eftersom alla individer är unika så reagerar alla annorlunda på substansen.

Man ska därför vara medveten om att mindre biverkningar kan uppkomma vind intag av CBD, men dessa tenderar att vara ganska harmlösa. Under graviditeten bör dock intaget av CBD undvikas helt och hållet. Klicka här för att läsa vårt blogginlägg om olika biverkningar som kan härledas till konsumeringen av CBD.

Även i veterinär sfären så har CBD börjar tillämpas i olika former i allt större utsträckning. Det används mest för att minska ångest hos djur, lindra deras smärta, bekämpa olika typer av infektioner, reglera matsmältningen samt för att läka sår snabbare. Det används dock också för att förhindra hud- och pälsproblem. Vidare används även CBD, precis som hos människor för sjukdomar som cancer eller epilepsi.

Värt att poängtera är det faktum att i motsats till människor så finns det emellertid risk för överdosering hos djur. Just därför lämpligt att vara uppmärksam när det kommer till doseringsanvisningarna för respektive produkt.

DOSERING

Doseringen beror alltid på typen av symtom. I princip så bör dosen emellertid alltid justeras individuellt vilket innebär att man bör starta kuren med en liten mängd och därefter succesivt öka dosen. Det är viktigt att vara uppmärksam på signaler från kroppen under tillämpningen av CBD för att snabbt kunna upptäcka möjliga biverkningar.

Dosering för människor:

Våra kunder har ganska olika erfarenheter när det kommer till doseringen. Som vi redan nämnt tidigare så kan mängden kan justeras individuellt, men det är alltid en bra idé att börja med den rekommenderade dagliga dosen innan man ökar intaget. Beroende på kroppens observerade respons kan dosen ökas eller minskas.

Några upplevelser som användarna av våra produkter har rapporterat in till oss är att är att när man önskar att koppla av så intar användaren ibland bara en droppe olja (5 %) vilket resulterar att de känner sig vanligtvis mer avslappnade. Om det inte finns någon märkbar förbättring så ökar man dosen tills de märker de önskade effekterna.

Dropparna används även som smärtstillande medel men dock i form av doser 16 % eller 30 %, beroende på tillståndet och ursprunget. Användare som tar CBD för migrän tar mer än en droppe olja. Dock så är det så att för migrän är den 16 procentig pasta som våra användare intar 3 gånger om dagen i storlek av ett riskorn mer effektivare.

För typ I eller II diabetes tillämpar användarna 16 % eller 30 % pasta 3 gånger per dag. Detsamma gäller även för kroniska sjukdomar som Parkinsons. Användare som lider av depression, ångestsjukdomar och liknande åkommor brukar inta 16 % pasta 3 gånger om dagen. För Alzheimers och demens relaterade tillstånd så intar användare tar cirka 40-60 mg CBD i form av pasta (30%, 2-3 gånger dagligen där varje dos uppgår till storlek av ett riskorn). Själva terapin varar under cirka 6 månader.

När våra kunder blir nervösa spå menar depå att de intar vanligtvis pastan på 16 %, 2 gånger om dagen, i doser ej större än ett riskorn. Vid problem med blodtrycket så menar användarna på att de har goda erfarenheter med doser i form av 4-5 droppar två gånger om dagen.

Efter tre månader så tillämpar man pastan i form av 16 % per dos, 3 gånger om dagen, i doser ej större än ett riskorn. För åkommor som problem med sömnen så intar användarna ofta 5 % droppar, där man tillämpar 5 droppar, två gånger om dagen. När det gäller kronisk sömnlöshet använder många användare 16 procentig pasta istället.

För olika typer av cancerformer rekommenderas 16 % eller 30 % pasta 3 gånger om dagen. Terapin varar enligt användarna minst 6 månader. Användare som lider av stress intar 16 % pasta, omkring 2-3 gånger dagligen under tre månader. För psykoser intas 16 % pasta 3 gånger om dagen eller alternativt 30 % två gånger dagligen, vanligtvis i 3 månader. För Crohns sjukdom tillämpar användaren 16 % pasta (2-3 gånger dagligen) och 2 tabletter probiotika i 3 månader.

För epilepsi är den rekommenderade dosen för barn 3 gånger dagligen i dosformer av 5 % droppar, för vuxna tre gånger dagligen, i form av 16 % pasta. För kolesterol hjälper 16 % pastan att rengöra kroppen. Det intas två gånger om dagen, tillsammans med 2 tabletter av probiotika. Terapin varar i genomsnitt 3 månader. För hormonella störningar, såsom Hashimoto’s thyroidit, tar användarna 16 % pasta 3 gånger om dagen i 3-6 månader för att balansera hormonhalterna av sköldkörteln T3 och T4.

Dosering för djur:

Beroende på djurens eller husdjurets vikt är den rekommenderade dagliga dosen för djur under 10 kg 1-2 droppar. För djur som väger mellan 10 och 20 kg rekommenderas 2-3 droppar. Slutligen, för ett djur som väger över 20 kg så rekommenderas 3- 4 droppar om dagen. Denna information gäller för CBD dropparna som finns specifikt framtagna för olika djurarter.

Doseringarna bör ges i storlekar i form av ett riskorn. Dosen beror också på djurets eller husdjurets vikt eller sjukdom. Vid en vikt på mindre än 10 kg intas pastan i storleken av ett riskorn per dag. Det rekommenderade dagliga intaget för en vikt mellan 10-20 kg är två riskorn per dag. För djur som väger mer än 20 kg så rekommenderas pasta i storleksform av tre riskorn.

Varaktigheten och intensiteten vid användningen av droppar, pasta eller tabletter beror helt och hållet på själva problemet och djuret.

ANVÄNDNING OCH DOSERING AV CBD FÖR MÄNNISKOR OCH DJUR 2

Högsta kvalitet på CBD-oljedroppar i Europa

Alterlife CBD Olja har redan hjälpt över 42 700 användare över hela Storbritannien och Europa

Läs Mer
ANVÄNDNING OCH DOSERING AV CBD FÖR MÄNNISKOR OCH DJUR 3

Leave your thought