Gratis frakt på ordrar över 530 kr ! +44 7928081718
cannabisolja

Är cannabisolja verkligen effektiv mot cancer?

Cancer är en av vår modernaste tids mest allvarligaste sjukdomar. Dess komplexitet gör det väldigt svårt att behandla. Idag så finns det ett antal vetenskapligt baserad studier studier gällande användningen av cannabis i syfte att behandla olika former av cancer tumörer. Många patienter har just därför en förhoppning om att kunna dra nytta av dessa forskningresultat och anamma cannabisoljas positiva egenskaper.

Cancer och dess fruktade symtom

Termen cancer är en benämning som används frö att beskriva en elakartad tumör. I en människa kropp så har vi biljoner av olika celler, vilka delas oändligt antal gånger för varje sekund som passerar. När en cell helt plötsligt slutar att delas, och det vill säga blir dysfuntionell, så bilad en så kallad tumör. Vad denna cell gör är att dra till sig andra fungerande celler och transformeras de till en del av tumören. På så sätt blir en elak artad tumör och är anledningen till att den växer.

Idag så behandlar man cancer ofta som en kombination av olika ärftliga men även miljömässiga relatera faktorer. Exmepvlis så vet man at rökning, alkohol och arbete med cancerframkallande ämnen kan komma att initiera den fruktade sjukdomen. Idag så har man olika former behandlingsalternativ för olika former av cancer. Till exempel så växer visa cancer tumörer snabbare när de bilad hos vissa organ jämfört med andra, vilket i sig minskar chansen för att hitta botemedel i tid, speciellt om metastaserna hunnit sprida sig till andra delar av kroppen. Vanliga symtom på cancer är:

  • Aptitlöshet
  • Viktminskning
  • Kronisk smärta
  • Sjukdom
  • Letargi
Är cannabisolja verkligen effektiv mot cancer? 1

Är det möjligt att bota cancer med cannabis?

Du har förmodligen hört historier om hur individer lyckats bota sin cancer genom att konsumera cannabis-olja under ordande former. Dessa historier är inte på hittade men de saknar dessvärre vetenskapligt stöd för att de ska kunna nå ut till den breda allmänheten. När det kommer till forsking runt cancerceller och cannabis så forskar man alltid på icke-mänskliga varelser. Man anammar forskningen också på isolerad cancer celler vilket begränsas deras betydelse när det kommer till den botande effekten.

Resultaten har dock påvisat att cancercellerna kan elimineras helt av de aktiva substanserna som förekomer naturligt i cannabis. Detta säger dock inget om huruvida denna effekt skulle kunna vara effektiv när det kommer i kontakt med mänsklig vävnad.  Detsamma gäller för de enskilda fallstudierna eftersom deras resultat inte kan anammas på den breda allmänheten. Trots detta faktum så har ändå dessa framsteg en positiv effekt eftersom man tack var dessa börjar forska mer aktivt gällande effekten på cannabis kontra cancer tumörer.

Hur påverkar cannabisolja din kropp?

De två mest välkända aktiva ingredienserna i cannabisväxten är cannabidiol (CBD) och tetrahydrocannabinol (THC). Den sistnämnda är den aktiva ingrediensen som utlöser pskydakeliska effekter vid intag men kan även i höga doser orsaka förgiftning. Det är därför olagligt i många länder. Till skillnad från THC så har CBD inga psykoaktiva effekter på den som konsumerar det vilket är en av anledningarna till varför det finns tillgängligt helt lagligt i de flesta länder. Cannabisolja påstås ha en hel del positiva effekter på den mänskliga kroppen. Bland annat så vet man att det har en smärtlindrande, antiinflammatorisk och lugnande effekt på dess brukare.

Det är just därför som det anammas mer och mer som en alternativ behandlingsmetod för allvarliga sjudkomar såsom cancer. CBD lindrar även effektivt andra åkommor och sjukdomar eftersom det liknar i mång tyckte ett ämne som produceras naturligt av människokroppen. CBD i sig är i själva grunden en så kallad fytocannabinoid som liknar mycket de mänskliga endocannabinoiderna. Således så har den förmågan att imitera människokroppens endocannabinoidsystem. Detta system är högst involverat och ansvarigt för de komplexa processer som sker in en människas kropp bl.a. regleringen av blodsocker, blodtryck, stress samt många fler.

Vad exakt säger de vetenskapliga studierna?

Även här så finns det tyvärr fortfarande inga vetenskapligt stödda bevis för att CBD kan nyttjas effektivt som en form av behandlingsmetod för just cancer. I skrivandes stund så har flera djurförsök och experiment på olika former av isolerade tumörceller genomförts. Dessa har kunna påvisa att CBD har möjligheten att bekämpa cancer när det genomförts under dessa studier. Tyvärr så finns det dock inga studier på olika människor som kan bekräfta att just dessa egenskaper gäller för människokroppen.

Är cannabisolja verkligen effektiv mot cancer? 2

Under olika laboratorieexperiment så kunde CBD påvisa att olika cancerceller kunde växa sig fritt. Dessa inkluderade celler av följande cancertyper: leukemi, livmoderhalscancer, bröstcancer och prostatacancer. CBD har också visat sig ha en hämmande effekt på tillväxten av cancerceller i nervsystemet i form av gliomas och neuroblastomas. CBD kan även komma att användas i strålterapi eftersom det kan bidra till att göra cancerceller mer mottagliga för strålningsbehandling.

Hur använder man cannabis för att behandla cancersymtom?

Även om inga resultat ännu finns publiceras huruvida cannabis faktiskt har förmågan att bota cancer så används det redan framgångsrikt bland olika cancerpatienter. Det används främst för att behandla typiska tillstånd associerade med just cancer. Kemoterapi orsakar i många fall olika tillstånd av illamående, kräkningar och aptitlöshet. Dessa biverkningar kan lindras genom att konsumera cannabis.

Dessutom så kan cancer orsaka smärta, viktminskning, ångest och depression. Användningen av cannabis som en alternativ behandlingsmetod har också visat sig vara framgångsrik under just dessa förhållanden. Erfarenheten av CBD kontra cancer har kunna påvisa att lindring av dessa symtom i hög grad kunnat bidra till att höja livskvaliten hos de drabbade.

CBD som ett alternativ till THC

Eftersom THC är olagligt i de flesta länder runtom i världen så är det många som föredrar att beställa hem cannabisolja när det önskar prova en alternativ behandlingsmetod mot cancer. Cannabisolja är en form av olja som traditionellt tillverkas från hampa. Hampa har ett mycket lågt THC-innehåll, vilket innebär att även den olja som produceras från växten innehåller traditionellt väldigt lite THC.

CBD-olja, som ofta finns att beställa i länder såsom Tyskland, får inte överstiga THC-halten på 0,2 %. Om du önskar beställa hem CBD-olja som en alternativ behandlingsmetod mot cancer så bör du överväga ett antal saker. Innehållet i exempelvis CBD är av yttersta vikt. Dessutom så måste man skilja mellan fullspektrumprodukter och isolat. CBD-olja har också förmåga att vara mycket fördelaktigt för andra typer av sjukdomar.

Är cannabisolja verkligen effektiv mot cancer? 3

Slutsats

Det finns idag fortfarande inga vetenskapligt stödda studier som bevisar att cannabis kan bota cancer hos människor. Dock så har mång studier som genomförts kunnat påvisa att det finns en del att upptäcka inom ämnet. Ändå så har cannabit förmågan att användas för att behandla olika former av cancer tumörer. Detta gäller särskilt de tumörer som förekommer som en del av behandlingen vilken tenderar att förknippas med cancer. Dessa inkluderar till exempel illamående och kräkningar. Båda kan dock effektivt lindras genom att applicera en kur av cannabisolja.

Leave your thought