Gratis frakt på ordrar över 530 kr ! +44 7928081718
Ångest

Fungerar CBD olja mot ångest?

Varje år blir fler och fler människor drabbade av ångest i olika form och svårighetsgrader. Men då många ångestdämpande receptbelagda mediciner är väldigt tunga och kemiska letar många efter ett naturligt alternativ. I sitt sökande så stöter de förr eller senare på ett naturligt och effektivt ämne som kan användas för att dämpa ångest, nämligen CBD.

Vad är Ångest och Hur Behandlas Det Medicinskt?

Ångest är en överlevnadsmekanism som spelat en nyckelroll i människans evolution. Idag använder kroppen inte denna funktion för överlevnad, utan den yttrar sig ofta som en överdriven eller konstant oro som kan uppfattas som en stor börda och leda till begränsningar i vardagen.

Ångestsymptom uppträder i ett antal neuropsykiatriska störningar, inklusive generaliserad ångestsyndrom, panikstörning samt social ångestsyndrom. Ångestliknande förhållanden förekommer också i obsessive tvångssyndrom (OCD) och posttraumatisk stresstörning (PTSP).

Dessa ångestrelaterade sjukdomar medför ofta en minskning av en subjektiv välbefinnande, ökad risk för arbetslöshet, ostabila relationer men även ökad risk för självskadebeteende eller självmord.

Farmakologiska behandlingar innefattar serotoninåterupptagshämmare, serotonin noradrenalin återupptagshämmare, bensodiazepiner (benzos), monoaminoxidashämmare, tricykliska antidepressiva medel och 5-hydroxitryptamin (5-HT) 1A-receptoragonister.

Vad är CBD och CBD olja?

Cannabidiol (CBD) är en av 113 identifierade aktiva cannabinoider som utvinns från cannabisplantan. Trots att fler och fler läkare erkänner den terapeutiska effekten av CBD så finns det än idag mycket fortfarande förvirring kring effektiviteten hos cannabinoiden när det kommer till hantering, laglighet och korrekt dosering.

De flesta användare köper CBD som en typ av olja som klassificeras som ett kosttillskott. Genom att aktivera kroppens egna receptorer så kan CBD oljan hjälpa till med olika hälsorelaterade problem som patienten kan tänkas lida av. Många konsumenter rapporterar positiva effekter när det kommer CBD olja och ångestrelaterade sjukdomar. Nedan kan du läsa mer om hur den terapeutiska effekten produceras rent praktiskt.

Hur Exakt Fungerar Cbd Olja Mot Ångest?

CBD har ett brett farmakologiskt spektrum, inklusive interaktioner med multipla receptorer som är kända för att reglera ångest och andra ångestrelaterade tillstånd. Dessa innefattar särskilt cannabinoid typ 1 receptorn (CB1), serotonin 5-HT1A receptorn och den transienta receptorn från subfamiljen V, subtyp 1.

Dessutom så kan även CBD direkt eller indirekt reglera den peroxisome proliferator aktiverade receptorn Y, den orphan G-proteinkopplade receptor 55, den jämvikterade nukleosid transportören, adenosin transportören, ytterligare TRP-kanaler och glycinreceptorer.

Effekten av CBD-olja mot olika typer av ångestsjukdomar har således bevistas otaliga gånger av olika former av vetenskapliga studier.

Högsta kvalitet på CBD-oljedroppar i Europa

Alterlife CBD Olja har redan hjälpt över 42 700 användare över hela Storbritannien och Europa

Läs Mer
Fungerar CBD olja mot ångest? 1

Studier Visar Hur Cbd Effektivt Minskar Ångest.

Brasilianska forskare genomförde en avgränsad studie hos patienter med social ångest. Efter konsumeringen av CBD så rapporterade deltagarna en signifikant minskad nivå av ångest. Forskarna validerade patienternas subjektiva rapporter genom att utföra hjärnröntgen vilka påvisade cerebralt blodflödesmönster i överensstämmelse med en ångest reducerad effekt. I en annan mindre studie genomförde forskare ett simulerat offentligt talprov på patienter som lider av social ångestsyndrom. Deltagarna rapporterade betydligt färre ångestrelaterade episoder som kunde stödjas av objektiva ångest indikatorer, såsom hjärtfrekvens och blodtryck. Forskarna drog således slutsatsen att patienterna som konsumerat CBD var mindre benägna att fastna i olika ångest episoder än de patienter i kontrollgruppen.

CBD Olja för Ångest och Andra Mediciner

Eftersom det kan finnas interaktioner mellan CBD olja och andra typer av läkemedel så rekommenderas det starkt att du diskuterar eventuella biverkningar med din läkare innan du bestämmer dig för att konsumera CBD olja för ångest.

Leave your thought