Gratis frakt på ordrar över 530 kr ! +44 7928081718
Ångest

Fungerar CBD-olja mot ångest?

Varje år blir fler och fler människor drabbade av någon form av ångest. Eftersom dessa indivder tenderer att undvika konsumeringen av tunga mediciner så söker många av dessa efter naturliga alternative. I sitt sökande så stöter de förr eller senare på ett naturligt och effektivt ämne, nämligen: CBD.

Vad är Ångest och Hur Behandlas Det Rent Medicinskt?

Ångest är en överlevnadsmekanism som spelat en nyckelroll I människans evolution. Dock så rä det så att överdriven eller konstant ångest kan uppfattas som en stor börda och leda till begränsningar i vardagen.

Ångestsymptom uppträder i ett antal neuropsykiatriska störningar, inklusive generaliserad ångestsyndrom, panikstörning samt social ångestsyndrom. Ångestliknande förhållanden förekommer också i obsessive tvångssyndrom (OCD) och posttraumatisk stressstörning (PTSP).

Dessa ångest relaterade sjukdomar medför ofta en minskning av en subjektiv välbefinnande, ökad risk för arbetslöshet, ostabila relationer men även ökad risk för självmord.

Farmakologiska behandlingar innefattar serotonin återupptagshämmare, serotonin noradrenalin återupptagshämmare, bensodiazepiner (bensos), monoaminoxidashämmare, tricykliska antidepressiva medel och 5-hydroxitryptamin (5-HT) 1A-receptoragonister.

Vad är CBD och CBD olja?

Cannabidiol (CBD) är en av 113 identifierade aktiva cannabinoider som härrör från cannabisplantan. Trots att fler och fler läkare erkänner den terapeutiska effekten av CBD så finns råtder det än idag fortfarande förvirring kring effektiveten runt cannabinoiden när det kommer till handlingssätt, laglighet och korrekt dosering.

De flesta användare köper CBD som en typ av CBD olja som klassificerassom kosttillskott. Genom att aktivera kroppens egna receptorer så kan CBD hjälpa till med olika hälsorelaterade problem som patienten kant änkas lida av. Många konsumenter rapporterar positiva effekter när det kommer CBD olja och ångest relaterade sjukdomar. I följande avsnitt så kan du läsa mer om hur den terapeutiska effekten produceras rent praktiskt.

Hur Exakt Fungerar CBD Olja Mot Ångest Enligt Olika Studier?

CBD har ett brett farmakologiskt spektrum, inklusive interaktioner med multipla receptorer som är kända för att reglera ångest och andra ångestrelaterade tillstånd. Dessa innefattar särskilt cannabinoid typ 1 receptorn (CB1), serotonin 5-HT1A receptorn och den transienta receptorn från subfamiljen V, subtyp 1.

Dessutom så kan även CBD direkt eller indirekt reglera den peroxisome proliferator aktiverade receptorn y, den orphan G-protein kopplade receptorn 55, den jämvikterade nukleosid transportören, adenosin transportören, ytterligare TRP-kanaler och glycin receptorer.

Effekten av CBD-olja mot olika typer av ångestsjukdomar har således bevistas otalgia gånger av olika former av vetenskapliga studier.

Högsta kvalitet på CBD-oljedroppar i Europa

Alterlife CBD Olja har redan hjälpt över 42 700 användare över hela Storbritannien och Europa

Läs Mer
Fungerar CBD-olja mot ångest? 2

Mänskliga Studier Visar Hur CBD Effektivt Minskar Ångest.

Brasilianska forskare genomförde en avgränsad studie hos patienter med social ångest. Efter konsumeringen av CBD så rapporterade deltagarna en signifikant minskad nivå av ångest. Forskarna validerade patienternas subjektiva rapporter genom att utföra hjärnröntgen vilka påvisade cerebrala blodflödesmönster i överensstämmelse med en ångest reducread effect. I en annan mindre studie genomförde forskare ett simulerat offentligt talprov på patienter som lider av social ångestsyndrom. Deltagarna rapporterade betydligt färre ångest relateared episder som kunda stödjas av objektiva ångestindikatorer såsom hjärtfrekvens och blodtryck. Forskarna drog således slutsatsen att patienterna som konsumerat CBD var mindre benägna att fastna i olika ångest episder än de patineter i kontrollgruppen.

CBD Olja för Ångest och Andra Mediciner

Eftersom det kan finnas interaktioner mellan CBD och andra typer av läkemedel så rekommenderas det starkt att du diskuterar eventuella biverkningar med din läkare innan du bestämmer dig för att konsumera CBD olja.

Leave your thought