Gratis frakt på ordrar över 530 kr ! +44 7928081718
CBD produkter

Möjliga Sidoeffekter av CBD

Cannabidiol, bättre känd som CBD, kan hjälpa till med olika former av åkommor och sjukdomar. CBD olja används bland annat för avkoppling, god sömn och ökad aptit. CBD produkter tillämpas vanligen som tillägg eller som stöd vid olika medicinskt relaterade dilemman. Detta faktum leder till frågan: Har CBD några biverkningar överhuvudtaget? Om så är fallet, vilka? Eftersom omfattningen av CBD är ganska bred så är det viktigt att undersöka frågan närmare och rapportera in eventuella biverkningar i samband med intag av substansen.

För att hjälpa kunderna på traven att lära sig mer om de möjliga biverkningarna av cannabidiol så har vi nedan sammanfattat de olika typerna av möjliga biverkningarna vid konsumering. Det är dock värt att nämna att CBD har väldigt få biverkningar överlag och anses generellt som ett säkert och väl beprövat ämne.

Biverkningar Av Cbd Inkluderar Följande:

  • Effekt på enzymer vid graviditet
  • Ökat intraokulärt tryck
  • Hämning av läkemedels metabolism i levern
  • Muntorrhet
  • Ökad tremor hos vissa patienter med Parkinsons sjukdom
  • Lågt blodtryck
  • Yrsel
  • Dåsighet
  • Sömnproblem
  • Begränsad aptit

Möjliga sidoeffekter av CBD

CBD har en skadlig effekt på enzymer, därför ska man undvika att använda CBD under en graviditet. Den enda sanna effekten av cannabidiol är att det kan påverka de enzymer som är nödvändiga för fortplantningsfunktionen hos gravida kvinnor negativt. I cellförsök så har man påvisat att CBD påverkat både P-glykoprotein och bröstcancer resistans proteinet. Eftersom dessa proteiner spelar en viktig roll för placentans korrekta funktion så rekommenderas inte CBD under graviditeten, även vid låga doser.

Ökat intraokulärt tryck

En studie publicerad i Journal of Glaucoma visade att intag av CBD (i motsats till THC) kan öka intraokulärt tryck, därför bör patienter som lider av glaukom konsultera med en läkare först innan man påbörjar en CBD relaterad behandlingsform.

Hämmande läkemedels metabolism i levern

CBD kan interagera med många olika läkemedel eftersom det minskar aktiviteten hos vissa leverenzymer, såsom cytokrom P 450. Med höga doser av CBD så kan cannabinoid temporärt påverka aktiviteten hos P450-enzymer och förändra hur ämnet metaboliseras i kroppen. Men just i detta fall kan effekterna av CBD jämföras i likhet med vindruvans effekt på individens lever.

Muntorrhet

En annan rapporterad sidoeffekt av CBD är torrhet i munnen. Denna effekt kan bero på att engagemanget av endocannabinoidsystemet medverkar i att hämma utsöndringen av saliv. Aktivering av vissa receptorer förändrar salivproduktionen, vilket kan leda till en torr mun. Denna effekt kan emellertid snabbt elimineras genom att konsumera dricksvatten.

Ökad tremor hos vissa patienter med Parkinsons sjukdom

Vissa patienter med Parkinsons sjukdom rapporterade in ökade tremor efter att ha intagit CBD, medan andra inte upplevde någon försämring överhuvudtaget. Det rekommenderas att du konsulterar din läkare innan du tar CBD vid Parkinsons sjukdom.

Lågt blodtryck

Möjliga Sidoeffekter av CBD 2

Högre doser av CBD kan orsaka lägre blodtryck, vanligtvis inom några minuter efter intag av CBD. Detta tryckfall är ofta förknippat med en känsla av sömnighet och slöhet. Om du tar blodtrycksmedicin ska du konsultera din läkare först innan du intar CBD. Denna sidoeffekt kan emellertid lätt undvikas genom att man dricker en kopp kaffe eller te.

Yrsel

Yrsel kan vara associerad med en minskning av blodtrycket som redan beskrivits i föregående paragraf. Denna bieffekt är övergående och kan precis som lågt blodtryck lätt elimineras genom att man dricker en kopp kaffe eller te.

Dåsighet

En högre dos av CBD kan också orsaka dåsighet. Denna biverkning är dock sällsynt. Om du känner dig extremt trött efter att ha intagit CBD så ska du inte köra bil överhuvudtaget.

Sömnproblem

Ibland uppstår den motsatta effekten, nämligen sömnlöshet eller sömnproblem. Denna sidoeffekt kan lätt förhindras genom att inte konsumera CBD produkten just på kvällen. Ett mycket bra alternativ till föregående är att dricka en kopp hampa te en timme innan du går och lägger dig.

Begränsad aptit

Denna effekt kan inte alltid behandlas som en biverkning av CBD. När man använder CBD för att behandla fetma är detta således det mest önskvärda resultatet.

SLUTSATSER

För att sammanfatta ovanstående punkter så tenderar biverkningar för de allra flesta individer inte att påverka de nämnvärt. Det bör också nämnas att vissa biverkningar väntar fortfarande på att bevisas genom långsiktig forskning. Men innan du intar CBD rekommenderas alltid samråd med en medicinskt kunnig innan du bestämmer dig för att självmedicinera.

Våra kunder rapporterar nästan alltid förbättringar av deras hälsa och välbefinnande vid konsumering av våra CBD relaterade produkter! Av säkerhetsskäl bör dock gravida kvinnor inte ta CBD-produkter.

Leave your thought