Gratis frakt på ordrar över 530 kr ! +44 7928081718
cannabis

Vad är skillnaden mellan THC och CBD?

THC är förkortning för tetrahydrocannabinol, medans CBD står för för cannabidiol. Båda ämnena utgör en viktig ingrediens i själva cannabisplantorna.

Vad är CBD?

cbd

Cannabidiol är en sammansättning av cannabis som har betydande medicinska fördelar. Cannabis med hög halt CBD inte är psykoaktiv, eller betydligt mindre psykoaktiv än THC-dominerande cannabis stammar. Detta gör CBD till ett utmärkt alternativ för patienter som lider av åkommor som inflammationer, olika former av smärta, anfall och kramper, men även psykologiska besvär som ångest och psykos. Det är även välkänt att det kan förbättra andra tillstånd utan att kompromissa med individens lungfunktion.

Vad är THC?

thc

THC är en abbreviation som används för begreppet tetrahydrocannabinol, vilket är den kemiska sammansättning i cannabis som är direkt ansvarig produktionen av eufori vid uppvärmning. Förutom den primära och allmänt kända psykoaktiva egenskapen hos cannabis så har THC även andra nyttigare användningsområden.

THC är utan tvekan den främsta orsaken till de hallucinerande effekterna av marijuana. Den verkar på samma sätt som de cannabinoid kemikalier som naturligt produceras av kroppen. Just cannabinoidreceptorer finns koncentrerade i vissa delar av hjärnan och används i samband med minne, tidsuppfattning, tänkande och nöje. THC kopplar ihop och aktiverar dessa receptorer som då påverkar minnet, förmågan att känna glädje, motoriken, tänkande, fokus, koordination, sensorik och tidsuppfattning.

Varför är endast THC psykoaktiv?

När man diskuterar cannabis- och psykoaktivitet så måste man komma ihåg att det handlar uteslutande om CB1 receptorer (cannabinoid 1) vilka återfinns i ett stort antal i varje individs hjärnsubstans samt i den centrala nervsystemet. Skillnaden mellan CBD och THC är hur dessa interagerar med CB1 receptorn. THC har förmågan att enklare binda till sig CB1 cannabinoidreceptorer, medan CBD har en lägre bindningsaffinitet för just CBl receptorer.

Ångest

THC är känt för sin förmåga att orsaka ångest attacker eller paranoida episoder hos olika individer. CBD har dock en helt motsatt effekt. Faktum är att studier visat på att CBD verkar för att sänka den ångest som orsakas vid intag av THC relaterade substanser. Ett antal studier har också visat på att CBD kan minska graden av självinducerad ångest.

Rättslig status

Medan de flesta länder har väldigt strikta lagar när det kommer till opium relaterade substanser, som marijuana och THC, så är den rättsliga statusen för CBD inte helt tydlig. Exempelvis så klassificeras CBD i USA tekniskt sett som fullkomligt olaglig. Dock, så finns det en farmaceutisk form av CBD, nämligen Epidiolex som nyligen fick fria tyglar av FDA (U.S. Food and Drug Administration) att under kontrollerade former testas på barn som lider av svår epilepsi.

Det är värt att nämna att CBD förekommer naturligt i hampa som kan importeras och säljas helt lagligt i just USA. Detta har medfört att en del av företagen utnyttjat kryphålet genom att importera hamekstrakter från CBD från andra regioner av världen där just hampan produceras.

Högsta kvalitet på CBD-oljedroppar i Europa

Alterlife CBD Olja har redan hjälpt över 42 700 användare över hela Storbritannien och Europa

Läs Mer
Vad är skillnaden mellan THC och CBD? 1

Leave your thought