Gratis frakt på ordrar över 530 kr ! +44 7928081718
cannabis

Vad är skillnaden mellan THC och CBD?

THC används som abbrevaton  för tetrahydrocannabidiol medan CBD står för för cannabidiol. Båda ämnena utgör en viktig ingrediens i själva cannabisplantorna.

Vad är CBD?

Cannabidiol är en cannabis sammansättning som har betydande medicinska fördelar. Eftersom cannabis rik på CBD inte är psykoaktiv eller mindre psykoaktiv än THC dominerande cannabis stammar så är det ett utmärkt alternativ för patienter som lider av åkommor som inflammationer, olika former av smärta, anfall och kramper men även psykologiska dilemmor som ångest och psykos. Det är även välkänt att det kan även förbättra andra tillstånd utan att kompromissa med individens lungfunktion.

Vad är THC?

THC är abbrevationen som används för begreepet tetrahydrocannabinol, vilket är den kemiska sammansättning i cannabis som är direkt ansvarig produktionen av eufori vid påtändning. Förutom den primära och allmänt kända psykoaktiva egenskapen hos cannabis så har THC även andra nyttgare användningsområden.

Den kemiska THC är utan tevekan den främsta orsaken till de halliciunerande effekterna av marijuana. Den verkar på samma sätt som de canabinoid kemikalier som naturlt produceras av kroppen. Just cannabinoid receptorer finns koncentereade vissa delar av hjärnan och används i samband med minne, tidsuppfattning, tänkande och även nöje för den delen. THC kopplar ihop och aktiverar dessa recepteror vilka då påvkerar minnet, förmågan att känna klädje, motoriken, tänkande, fokus, koordination, sensorik och tidsuppfattning.

Varför är endast THC psykoaktiv?

När man diskuterar cannabis- och psykoaktivitets frågor så måste man komma ihåg att de handlar uteslutande om CB1 receptorer (cannabinoid 1) vilka återfinns i ett stort antal i varje individs hjärnsubstans samt i den centrala nervsystemet. Skillnaden mellan CBD och THC är hur dessa interagerar med CB1 receptorn. THC har förmågan att eklare binda till sigl CB1 cannabinoid receptorer medan CBD har precis som vi antytt en lägre bindningsaffinitet för just CBl receptorer.

Ångest

THC är känt för sin förmåga att orsaka ångest attacker eller paranoida episder hos olika individer. CBD har dock en helt motsatt effekt. Faktum är att studier visat på att CBD verkar för att sänka den ångest som orsakas vid intag av THC relaterade substanser. Ett antal studier har också visat på att CBD kan minska graden av självinducerad ångest.

Rättslig status

Medan de flesta länder har väldigt strikta lagar när det kommer till opium relaterade substanser som marijuana och THC så är den rättsliga statusen för CBD inte helt tydlig. Exmepelvis, så klassificeras CBD i USA tekniskt sett som fullkompligt olaglig. Dock, så finns det en farmaceutisk form av CBD, nåämligen Epidiolex som nyligen fick frita tyglar av FDA (U.S. Food and Drug Administration) att under kontrollerade former testas på barn som lider av svår epilepsi.

Det är värt att nämna att CBD förekommer naturligt i hampa som kan importeras och säljas helt lagligt i just USA. Detta har medfört att en del av företager unttyutjat kryphålet genom att importera hamekstrakter från CBD från andra regioner av världen där just hampan produceras.

Högsta kvalitet på CBD-oljedroppar i Europa

Alterlife CBD Olja har redan hjälpt över 42 700 användare över hela Storbritannien och Europa

Läs Mer
Vad är skillnaden mellan THC och CBD? 1

Leave your thought